2777
۱۹۷

شکستن ۱۴۸ نارگیل با یک دست!

مرد آلمانی با استفاده از دست 148 نارگیل را در یک دقیقه شکست. او تنوانست رکورددار گینس برای شکستن 148 نارگیل با دست در یک دقیقه شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار