2820
۷۹۶

حمل عجیب بار کج توسط یک وانت

وانتی بیش‌تر از ظرفیت معمول بار زد و باعث کج شدن ماشین شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید