2826
۱۷۱

شلیک اشتباه در حین تمیز کردن اسلحه

تصویری از بی‌احتیاطی در کار با اسلحه که می‌توانست به قیمت مرگ یک نفر تمام شود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید