2826
۱۹۸

شلیک اشتباه در حین تمیز کردن اسلحه

تصویری از بی‌احتیاطی در کار با اسلحه که می‌توانست به قیمت مرگ یک نفر تمام شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار