2842
۷۳

واکنش گردشگران به گرداب مصنوعی

طراحان سنگاپور یک مجتمع تجاری با ایده عجیب خود و ساخت یک گرداب مصنوعی گردشگران را شوکه کردند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید