2910
۱۰۶۸

اقدام وقیحانه آذربایجان؛ تبدیل مسجد تاریخی شاه سلطان حسین به زباله‌دانی

حکومت باکو مسجد تاریخی شاه سلطان حسین که از دوره صفوی باقی مانده است را به زباله دانی تبدیل کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار