2941
۱۴۱

توضیح وزیر ارتباطات در خصوص هزینه ۲۵۰۰میلیارد تومانی برای روبیکا!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت دارایی نامشهود افراد را به رسمیت شناخته است. اینکه شما اکانت پرفالور دارید؛ دارایی شماست؛ نگرانی این روزها این است که دارایی مردم که در پلتفرم ها محدود شده چه اتفاقی برای آن می افتد. دولت این را به رسمیت شناخته ولی آیین نامه ای برای آن تدوین نشده است.یک دستورالعملی باید تدوین شود که چگونه دارایی نامشهود افراد که اکانت پرفالور آنهاست در جاهای دیگر هم استفاده شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار