2942
۱۷۲

سرقت بی‌شرمانه از یک زن در کلیسا

ویدیویی از یک کلیسا منتشر شده است که در آن؛ یک سارق از کیف زنی که در حال دعا کردن بود، سرقت کرده و اقدام بی شرمانه ای را در این مکان مقدس انجام داده است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید