2951
۱۷۶

توصیه مفید و مهم یک سارق به موتورسواران!

یک سارق موتور سوار پس از دستگیری به موتور سواران توصیه کرد: با قفل دیسک و کمری امکان سرقت موتور نیست.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار