2987
۲۳۵۴

راننده بی‌محابا و فرار از شاخ‌به‌شاخ شدن با کامیون!

راننده ای که با سرعت دیوانه وار خلاف جهت جاده با سرعت زیاد مشغول رانندگی بود، از حادثه شاخ به شاخ شدن با کامیون گریخت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید