2991
۲۷۳۱۶

خطای فاجعه‌بار؛ له شدن کامیون زیر صخره سنگ به خاطر اشتباه راننده بیل مکانیکی

زمانی که یک بیل مکانیکی سعی بر قرار دادن یک سنگ غول‌پیکر بر روی کامیون داشت، وزن بالای سنگ، باعث چپ شدن کامیون شد و این خطا در محاسبات حادثه آفرید.

دیدگاه تان را بنویسید