2997
۴۹۳

عجیب اما واقعی؛ علاقه یک طوطی آرایش بال و پرش!

ویدیویی جالب از یک طوطی، که برای خود بال و پر درست میکند و به خود وصل می کند، صحنه جالب را رقم زده و واکنش های زیادی را در فضای مجازی در برداشته است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار