2998
۴۴۲

دوچرخه‌سواری جنون‌آمیز بر روی دیواره یک سد!

یک دوچرخه سوار در اتفاقی ترسناک تصمیم به دوچرخه سواری بر روی دیوار باریک سد گرفت و لحظات ترسناکی را رقم زد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار