3019
۲۰۰

به گل نشستن یک کشتی سوخت رسان در ساحل عسلویه

۲۹ آبان ۱۴۰۱ یک فروند کشتی سوخت رسان بنام مرفه العمان یک که در لنگرگاه روبروی اسکله پارس لنگر انداخته بوده، بر اثر امواج و طوفانی بودن دریا با پاره شدن لنگر در دریا در ساحل به گل نشست.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار