3038
۴۶۵۷

تصاویری عجیب از بیرون کشیدن یک مار چند متری از دهان یک انسان!

ویدیویی عجیب از بیرون کشیدن یک مار زنده از دهان یک زن توسط پزشکان واکنش های زیادی را در فضای مجازی در پی داشته است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار