3111
۳۶

سانسور تماشاگران جام جهانی در چین با الگویی آشنا!

ویدئو پخش فیفا (در سمت راست) را در کنار پخش در چین نشان می دهد. کارگردان چینی هر بار که جمعیت را می بیند آنها به سمت بازیکنان سوئیچ می کنند. تماشای ده‌ها هزار هوادار که از سراسر جهان به قطر آمده‌اند و بدون ماسک در جایگاه‌ها جمع شده‌اند، روایت «کرونا صفر» پکن را در هم می‌ریزد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار