3135
۶۱۴۶

تصادف وحشتناک با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت

تصادف ترسناکی در یک جاده در شب باعث حادث شدن صحنه ای دلخراشی شد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار