3137
۸۵۶

شلیک به صورت یک تماشاچی در استادیوم فوتبال

در درگیری خونین هواداران دو تیم فوتبال در ورزشگاه، صحنه های خونینی با پرتاب منور تماشاگران به یکدیگر رقم خورد و روح ورزش شاهد حرکت های نامتعارفی بود.

دیدگاه تان را بنویسید