3144
۴۳۵۰

پرواز مرگبار ماشین رالی روی سر تماشاگران

لحظه عجیب ورود ماشین مسابقه به جایگاه تماشاچیان و برخورد او با چند تماشاچی که منجر به مرگ شد را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار