417
۵۱۶

مهارت چشم‌گیر یک کره‌ای در شمردن پول!

با دقت به ویدئویی زیر توجه کنید؛ اینکه مرد با چه سرعت و دقتی پول‌ها را می‌شمارد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار