419
۸۷

مهارت قابل توجه یک ورزشکار در تیراندازی

ویدیوی حرکت آهسته از لحظه پرتاب دقیق و حیرت‌انگیز تیر از کمان‌ را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید