59
۱۱۷۳

ریزش هولناک سقف یک ساختمان در حال ساخت و سقوط کارگران

کارگرانی که در حال کار روی یک ساختمان در نیوزلند بودند، ناگهان دچار سانحه مهیبی شدند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید