96
۳۱

تاکتیک جالب برای خوراندن دارو به بچه

کودکان در زمان بیماری معمولا لجباز هستند و از خوردن دارو خودداری می کند، به همین دلیل والدین باید از ترفندهای ساده استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید