3143
۴۴۰۲

سقوط مرگبار از ساختمان چندطبقه به دلیل فرار از آتش

تصاویری دلخراش از فرار عجیب برای نجات از آتش که به مرگ ختم شد را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار